PB Traders

Corelarea datelor audio, video si text prin produsul informatic inovativ AllNews

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin programul Operational Competitivitate 2014-2020